Aktuellt

välkommen Lisa

28 juni, 2023

Vi säger välkommen till Lisa som började hos oss på BBH den 16 januari! Vi har ställt tre korta frågor till henne:

Vad tar du med dig för erfarenheter till BBH?
Med över 20 års yrkeserfarenhet av publika platser och offentliga miljöer, och ett genuint intresse av hur denna miljö påverkar människor. Komplexa sammanhang där verksamhet pågår under projektering och produktion med delprojekt som parallellt pågår i olika faser.

Vad är dina drivkrafter/styrkor/passioner?
Jag drivs av ren nyfikenhet och en övertygelse om att god arkitektur gör skillnad. Och att alltid fråga varför? Ren styrka kommer av de synergieffekter som uppstår i samarbete med kollegor och andra konsultgrupper. När alla gör det de är bäst på uppstår ett klimat av samsyn och respekt. Min styrka är att skapa starka team där alla har samma målbild.

Vad ser du fram emot att få göra på BBH?
Jag ser fram emot att utveckla tillgänglighetsarbetet ytterligare. Att skapa förutsättningar för allas rätt till delaktighet i samhället.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter