VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

Den nya passagerarterminalen i Värtahamnen har blivit en knutpunkt för ett stort antal passagerare. Byggnadens komplexa användning och publika karaktär kräver en god tillgänglighet för alla besökare oavsett funktionsförmåga. För att uppnå dessa höga krav anlitades BBH...
NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Här planeras och byggs 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Området Norra Djurgårdsstaden byggs med ett stort fokus på...
SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

Sofia kyrka i Stockholm stod klar 1906. I samband med kyrkans senaste renovering anlitades BBH som sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Vårt arbete påbörjades med en inventering av befintliga förutsättningar...
VASAMUSEET

VASAMUSEET

Vasamuseet i Stockholm är en stor mötesplats där ett kulturarv förvaltas. Det ska alla ha rätt att ta del av! Som ett led i det har tillgänglighetsinventering av museet utförts vid flera tillfällen. BBH anlitades av SFV första gången 2010 och sedan för uppföljning i...
FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

BBH har genomfört en omfattande tillgänglighetsinventering av Swedavias flygplatser. Inventeringen inleddes med Stockholm Arlanda, där terminal 2, 3, 4 och 5, samt Sky City, Pir F, Centralbyggnaden och Passagen gicks igenom. I ett utökat uppdrag fortsatte...