Projekt Neglingedepån

Läs om våra senaste uppdrag!

Neglingedepån

Neglingedepån

Vid tillbyggnaden och upprustningen av Saltsjöbanans depå i Neglinge var BBH projekterande arkitekter. Depån rustades upp för att modernisera vagnsunderhållet, göra lokalerna mer ändamålsenliga och anpassa dem till dagens arbetsmiljökrav. För att skapa möjlighet att kunna lyfta ett helt tågset byggdes verkstadshallen ut. Tillbyggnaden krävde noggrann anpassning till den befintliga byggnaden vars äldsta delar är från 1800-talets slut.

projektfakta

Fakta

Neglinge, Nacka

Plats

2017

År

SL

Kund

Neglingedepån