Projekt Neglingedepån

Läs om våra senaste uppdrag!

Neglingedepån

Neglingedepån

BBH projekterar en tillbyggnad och upprustning av Saltsjöbanans depå i Neglinge för att modernisera vagnsunderhållet, göra lokalerna mer ändamålsenliga och anpassa dem till dagens arbetsmiljökrav. Tillbyggnaden kräver en anpassning till den befintliga byggnaden vars äldsta delar är från 1800-talets slut.

projektfakta

Fakta

Neglinge, Nacka

Plats

Pågående

År

SL

Kund

Neglingedepån