Projekt NORSBORGSDEPÅN

Läs om våra senaste uppdrag!

Norsborgsdepån fasad med glaspartier

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

BBH har i Norsborgsdepån utformat en depålayout för att ta hand om de nya 70 meter långa tunnelvagnar som SL har köpt in. En stor del är inrymt i bergrum. Vid utformningen av anläggningen har särskild hänsyn tagits till möjligheten att använda förarlösa tåg. Den invändiga miljön är omsorgsfullt utformad, för att säkerställa en bra och attraktiv arbetsmiljö. Utifrån högt ställda krav på god gestaltning utformades depån i nära samarbete med Botkyrka kommun och beställaren SL. BBH har varit ansvariga arkitekter under program- och systemhandlingsfas.

Yta: Byggnader ca: 18 000 kvm, tunnelområden 22 000 kvm.

projektfakta

Norsborgsdepån fasad med glaspartier

Fakta

Botkyrka

Plats

Färdigställd 2016.

År

Storstockholms lokaltrafik, SL

Kund

NORSBORGSDEPÅN