Projekt HORNSTULLS GALLERIA

Läs om våra senaste uppdrag!

Entrén till Hornstull galleria

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Hornstulls nya handelsplats med butiker, restauranger och caféer har blivit en populär mötesplats på Södermalm i Stockholm. I publika lokaler som dessa ställs krav på god tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För att bevaka att kraven tillgodoses anlitades BBH som tillgänglighetskonsult/sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. BBH såg till att tillgänglighetsfrågorna bevakades genom granskning av handlingar i olika projekteringsskeden, från bygglovshandling till systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling,samt via deltagande i möten ända fram till färdig byggnad. Skriftliga granskningsutlåtanden och sakkunnigintyg utfärdades.

FAKTA
Beställare: Bonnier fastigheter genom Wester+Elsner Arkitekter
Typ av uppdrag: Sakkunnig tillgänglighet vid ändring av byggnad.

projektfakta

Entrén till Hornstull galleria

Fakta

Plats

År

Kund

HORNSTULLS GALLERIA