Projekt FLYGPLATSER

Läs om våra senaste uppdrag!

sakkunniga inom tillgänglighet

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

BBH har genomfört en omfattande tillgänglighetsinventering av Swedavias flygplatser. Inventeringen inleddes med Stockholm Arlanda, där terminal 2, 3, 4 och 5, samt Sky City, Pir F, Centralbyggnaden och Passagen gicks igenom. I ett utökat uppdrag fortsatte inventeringen sedan på Göteborg Landvetter, Malmö Sturup, Visby, Umeå, Luleå och Kiruna. Inventeringen utfördes i terminalernas publika delar samt markområden kring och vid entréer.

I en tillgänglighetsinventering undersöks, på plats, brister avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Resultatet redovisades i en rapport med planer där noterade brister markerats, fotodokumentation och förslag till åtgärder

Flygplatser: Arlanda, Landvetter, Malmö, Luleå, Umeå, Kiruna och Visby.
Typ av uppdrag: Tillgänglighetsinventering (enl. HIN) med åtgärdsförslag.

projektfakta

sakkunniga inom tillgänglighet

Fakta

Plats

År

Swedavia

Kund

FLYGPLATSER