Projekt NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Läs om våra senaste uppdrag!

Innergård Norra Djurgårdsstaden

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad.
Här planeras och byggs 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Området Norra Djurgårdsstaden byggs med ett stort fokus på hållbar utveckling, som berörs av de tre grundpelarna: ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. För att stärka den sociala hållbarheten om ett samhälle där alla individers behov är tillgodosedda krävs kunskap inom flera olika områden, tillgänglighet är ett av dem.

I BBH:s roll som tillgänglighetskonsult har ambitionen varit att uppmärksamma tillgänglighetsfrågor för konsultgruppen från tidigt skede (gestaltningsprocessen) och bevaka att de följs upp under hela projekterings- och byggprocessen så att gällande kravnivå uppfylls och resulterar i goda lösningar i sin helhet och på detaljnivå.
De projekt som BBH var delaktiga i Norra Djurgårdstaden var tre flerbostadshus inom kv. Tresticklan (Brf. Fiskartorpet) samt kv. Tyresta (Brf. Laduviken och Brf. Spegeldammen). Berörda byggnader innehåller 227 bostadslägenheter i varierande storlek som omsluter det centrala torget i Norra Djurgårdstaden.

projektfakta

Innergård Norra Djurgårdsstaden

Fakta

Plats

År

JM AB

Kund

NORRA DJURGÅRDSSTADEN