Projekt BYTESPUNKT SLUSSEN

Läs om våra senaste uppdrag!

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

Bytespunkt Slussen är en del av ett projekt för ombyggnad och renovering av Slussens tunnelbanestation i Stockholm. Uppdraget innefattar två biljetthallar inklusive teknik och personalutrymmen; Krysset med ny entré mot den nya bussterminalen och ombyggd av entré mot Ryssgården, samt Norra Entrén med utgång mot Saltsjöbanan.

Utrymmet är en semioffentlig miljö med ett högt tempo och flöde av människor större delen av dygnet. Vi vill skapa ett rum med fokus på tydlighet i formspråket och riktning, där besökare lätt kan orientera sig. Med ett integrerat skyltprogram där nytt och befintligt möts, vill vi på ett rofullt sätt binda samman en av stadens mest trafikerade knutpunkter för tåg, tunnelbana och buss.

projektfakta

Fakta

Slussen, Stockholm

Plats

2020

År

TF Trafikförvaltningen

Kund

BYTESPUNKT SLUSSEN