Projekt STOCKBY BUSSDEPÅ

Läs om våra senaste uppdrag!

Stockby bussdepå

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

Stockby bussdepå har dimensionerats för 42 bussar, en ny anläggning för Lidingöbussarna. Bussarna huvudsakliga drivmedel är biogas levererad via pipeline. Den nya bussdepån är utformad efter vår tids krav på god arbetsmiljö, generösa körytor och en arkitektur som ger identitet till sin verksamhet. Verkstaden och tvätthallen dimensioneras, vad avser portar och lyfthöjder i verkstaden, även för dubbeldäcksbussar.

projektfakta

Stockby bussdepå

Fakta

Lidingö

Plats

Projektering fram till systemhandling

År

Storstockholms lokaltrafik, SL

Kund

STOCKBY BUSSDEPÅ