Projekt SEGERSBY TVÄTTERI

Läs om våra senaste uppdrag!

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

För att utöka kapaciteten bygger Tvättjänst en ny produktionsanläggning i Norsborg söder om Stockholm. Tvätteriet, som även inrymmer företagets nya huvudkontor, kommer att sysselsätta cirka 60 medarbetare.
BBH har i nära samarbete med Tvättjänst, och i senare skeden även med totalentreprenören YLAB, tagit fram uppdaterat program samt system-, bygglovs- och bygghandlingar för nybyggnationen. Projektmålet var att skapa en modern och produktionseffektiv anläggning som möjliggör god arbetsmiljö

Fasaden är utförd i matta, mörkgrå plåtsandwichelement. Som kontrast till den stabila byggnadskroppen utförs solavskärmningen i ljus, perforerad plåt med sinusprofil som påminner om skira draperier och hintar om vilken verksamhet anläggningen inrymmer. Byggnaden upptar en stor del av fastigheten så noggranna studier av logistiken för leveranser, lastning och lossning har krävts.

projektfakta

Fakta

Stockholm

Plats

2019

År

Tvätttjänst AB

Kund

SEGERSBY TVÄTTERI