BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

Bytespunkt Slussen är en del av ett projekt för ombyggnad och renovering av Slussens tunnelbanestation i Stockholm. Uppdraget innefattar två biljetthallar inklusive teknik och personalutrymmen; Krysset med ny entré mot den nya bussterminalen och ombyggd av entré mot...
HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

Nytt uppdrag för BBH! BBH har blivit upphandlad som generalkonsult av Jernhusen och ska i tätt samarbete med dem utveckla delar av Hagalundsdepån för att kunna hantera framtida fordonsflotta.
AGADEPÅN

AGADEPÅN

Agadepån på Lidingö är en anläggning för ca 30 spårvagnar och är tänkt att inrymma alla spårvagnar som trafikerar Spårväg City. Anläggningen är placerad på en mycket trång fastighet, vid infarten till ett större bostadsområde som är under byggnation, vilket har ställt...
SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

På uppdrag av Trafikförvaltningen har BBH utformat SL:s nya Kundtjänst vid Sergels Torg. Arbetet innebar att utforma ett helt nytt koncept för Kundtjänstverksamheten. Som SL:s ansikte utåt ska servicepersonalen arbeta ute bland kunderna med mer självbetjäning som även...
SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

På Hisingen norr om Göta Älv är en ny spårvagnsdepå med kapacitet för 71 vagnar under uppbyggnad. Den ska ge möjligheter till utökad spårvagnstrafik, vara en underhållsdepå för i första hand Göteborgs Spårvägars nya vagnar, samt avlasta befintliga depåer. Depån...