BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

Bytespunkt Slussen är en del av ett projekt för ombyggnad och renovering av Slussens tunnelbanestation i Stockholm. Uppdraget innefattar två biljetthallar inklusive teknik och personalutrymmen; Krysset med ny entré mot den nya bussterminalen och ombyggd av entré mot...
SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

BBH har uppdrag åt BTH-bygg/Trafikverket att planera åtgärder i fastigheter som påverkas av Mälarbanans framdragande. Ett delprojekt gäller utformning av temporär station under byggtiden av underjordiska spårtunnlar genom centrala Sundbyberg. Stationen och ingående...
PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

Plattformsbarriärer ska minska risken att ramla ner eller att någon tar sig ner på spåren i Stockholms tunnelbana. Drygt tio personer dör varje år efter händelser i tunnelbanan. Med barriärer förväntas antalet skadade och döda i spårsystemet minska. Stationernas...
SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

På uppdrag av Trafikförvaltningen har BBH utformat SL:s nya Kundtjänst vid Sergels Torg. Arbetet innebar att utforma ett helt nytt koncept för Kundtjänstverksamheten. Som SL:s ansikte utåt ska servicepersonalen arbeta ute bland kunderna med mer självbetjäning som även...