Projekt SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

Läs om våra senaste uppdrag!

Spårvagnsdepån Ringöns östra entré till verkstaden

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

Göteborgs Stad avser att bygga en ny spårvagnsdepå på Hisingen norr om Göta Älv. Den ska ge möjligheter till utökad spårvagnstrafik, vara en underhållsdepå för i första hand de nya vagnar som inom ett par år trafikerar Göteborgs gator, samt avlasta befintliga depåer. Depån har en kapacitet för 71 vagnar. Den innehåller en verkstadsbyggnad samt en drifthall för uppställning och daglig tillsyn av spårvagnar. Depån förbereds också för att kunna ta emot längre framtida vagnar.

Formspråket präglas av det industriella sammanhanget men är omhändertaget för att passa till kommande bebyggelse på Ringön. Drifthallens stora längd delas upp av tillägg som skapar en rytm i hallens volym och höjd. Materialen är tegel, glas och perforerad plåt.

projektfakta

Spårvagnsdepån Ringöns östra entré till verkstaden

Fakta

Ringön, Göteborg

Plats

Beräknas vara klar år 2024

År

Västfastigheter

Kund

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN