Projekt SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

Läs om våra senaste uppdrag!

Spårvagnsdepån Ringöns östra entré till verkstaden

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

På Hisingen norr om Göta Älv är en ny spårvagnsdepå med kapacitet för 71 vagnar under uppbyggnad. Den ska ge möjligheter till utökad spårvagnstrafik, vara en underhållsdepå för i första hand Göteborgs Spårvägars nya vagnar, samt avlasta befintliga depåer. Depån förbereds också för att i framtiden kunna ta emot längre vagnar.

Depåområdet är över 600 meter långt och anläggningen är uppdelad i en verkstadsbyggnad samt en drifthall för uppställning och daglig tillsyn av spårvagnar. Personallokaler och administration finns i respektive byggnad.

Formspråket präglas av det industriella sammanhanget men är även anpassat för att fungera ihop med kommande bebyggelse på Ringön. Drifthallens stora längd delas upp av tillägg som skapar en rytm i hallens volym och höjd. Materialen är tegel, glas och perforerad plåt.

BBH har varit med genom hela projektet, från lokaliseringsutredningar och förstudier 2012 för Göteborgs Spårvägar till framtagande av bygglov och bygghandlingar för totalentreprenören Skanska.

projektfakta

Spårvagnsdepån Ringöns östra entré till verkstaden

Fakta

Ringön, Göteborg

Plats

Beräknas vara klar år 2024

År

Västfastigheter

Kund

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN