Projekt FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

Läs om våra senaste uppdrag!

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

Belägen vid infarten till Frihamnen ligger en bussdepå som BBH arbetade fram på uppdrag av SL, från program- till bygghandling. Depån har uppställningsplatser vid ramp för 55 bussar, två verkstadsplatser, en tvätthall och komplementbyggnader för tankning och underhåll. Det exponerade och centrala läget i staden gjorde mötet med omgivande byggnadsbeståndet till en uppmärksammad fråga i projektet och höga krav ställdes på inpassningen i miljön. BBH har alltid höga ambitioner när det gäller att skapa attraktiva och trivsamma arbetsmiljöer. Trots att Frihamnen är en provisorisk depå med begränsad livslängd har stor vikt lagts vid utformning och materialval i såväl arbets- som pausutrymmen.

projektfakta

Fakta

Stockholm

Plats

Färdigställt 2010

År

Storstockholms lokaltrafik, SL

Kund

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ