Projekt BYGMA BYGGVARUHUS

Läs om våra senaste uppdrag!

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

BBH hade i uppdrag att för den danska byggvarukedjan Bygma ett flertal projekt med att utforma, utreda och gestalta flera ombyggnader, samt en nyetablering för huvudkontor med byggvaruhus för professionella byggentreprenörer i Slagsta, invid E20.

Efter projekt i Spånga och Tyresö med förslag på ombyggnad av de befintliga byggvaruhusen, fick BBH i uppdrag att enligt framtaget gestaltningskoncept utforma Bygmas nya huvudkontor. En sammanhållen anläggning fördelad på två separata byggnadsvolymer skulle erbjuda lager och rangerytor trafikseparerade från kundernas smidiga drive-in butik och plocklager med café, reception och säljkontor. Kontor och konferenslokaler för företagets personal placerades i övre plan, ljust och med utsikt mot vägen.

Platsens förutsättningar med stora nivåskillnader krävde löpande studier i massbalans för att ekonomiskt kunna räkna hem den plana logistikanläggning programmet behöver och nivån förändrades under projektets gång. Inom den 20500 kvm stora fastigheten arbetade vi hela tiden nära markprojektören för att få till de ramper och körbanor som krävs för Europas största lastbilar.

Vårt uppdrag omfattade en förstudie och programhandling för alla funktioner i de olika byggnaderna, samt en övergripande gestaltning för hela anläggningen för att förbereda för ett bygglov

projektfakta

Fakta

SLAGSTA / TYRESÖ

Plats

2016-2017

År

Bygma Gruppen AB

Kund

BYGMA BYGGVARUHUS