Projekt TÄBY BUSSDEPÅ

Läs om våra senaste uppdrag!

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

Vid uppförandet av en ny tvätthall på Täby bussdepå hade BBH uppdraget som generalkonsult. Projektet omfattar en ny busstvätthall innehållande två tvättfiler, en klottersaneringshall, teknik- samt personalutrymmen. Byggnaden utmärker sig med sina omsorgsfullt utformade tegelfasader. Samtliga materialval är mycket genomtänkta och väl avvägda för att klara det slitage som miljön i tvätthallen orsakar.

projektfakta

Fakta

Täby

Plats

Färdigställt 2013

År

Storstockholms lokaltrafik, SL

Kund

TÄBY BUSSDEPÅ