Projekt KOKPUNKTEN

Läs om våra senaste uppdrag!

Detaljbild på en gul vattenrutschkana i kokpunkten simhall

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

Äventyrsbadet Kokpunkten är inhyst i ett ombyggt ångkraftverk, som är byggnadsminnesförklarat och har ett starkt bevarandevärde, vilket har haft stor betydelse för projektet. BBH hade uppdrag att bevaka tillgängligheten i såväl äventyrsbad som tillhörande lokaler för allmänheten. Vårt arbete inleddes i tidigt skede med upprättandet av en bevakningslista gällande tillgänglighet och användbarhet, som stöd i programformuleringen. BBH följde sedan projektet, genom alla skeden fram till färdig byggnad.

FAKTA
Beställare: PEAB AB
Typ av uppdrag: Sakkunnig tillgänglighet vid ändring av byggnad.

projektfakta

Detaljbild på en gul vattenrutschkana i kokpunkten simhall

Fakta

Plats

År

PEAB AB

Kund

KOKPUNKTEN