Projekt SOFIA KYRKA

Läs om våra senaste uppdrag!

Ingång Sofia kyrka

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

Sofia kyrka i Stockholm stod klar 1906. I samband med kyrkans senaste renovering anlitades BBH som sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning.

Vårt arbete påbörjades med en inventering av befintliga förutsättningar avseende tillgänglighet och förslag på åtgärder för tillgänglighetsförbättringar. Med andra ord blev kyrkan tillgänglig och användbar för alla genom att tillgänglighet till entré ordnades samt parkeringsmöjligheter i nära anslutning. Koret och sakristian blev tillgängliga genom särskilt framtagna lösningar bl.a. lyftanordning där trätrappa omvandlas till lyftplatta. Anpassningarna utfördes varsamt utan att äventyra byggnadens kultur-historiska värden. 2014 tilldelades Sofia kyrka S:t Julianpriset i kategorin fysisk tillgänglighet av Stockholms stad med motivering ”Sofia kyrka visar en medvetenhet om att fysisk tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet och utgör en god förebild för hur kreativa och smarta lösningar kan skapa god tillgänglighet till och i gamla byggnader.”

projektfakta

Ingång Sofia kyrka

Fakta

Svenska kyrkan

Plats

År

Sakkunnig tillgänglighet vid ändring av byggnad

Kund

SOFIA KYRKA