Projekt SUNDBYBERG STATION

Läs om våra senaste uppdrag!

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

BBH har uppdrag åt BTH-bygg/Trafikverket att planera åtgärder i fastigheter som påverkas av Mälarbanans framdragande. Ett delprojekt gäller utformning av temporär station under byggtiden av underjordiska spårtunnlar genom centrala Sundbyberg.

Stationen och ingående gångytor ska betjäna såväl resenärer som gående genom ett centralt stråk. Sundbybergs kommun har drygt 40 000 invånare och länken mellan centrala Sundbybergs norra och södra del passeras dagligen av lika många personer. En uppgift var bl a att utreda två alternativa principer, ett underjordiskt gångstråk och en upplyft station över spår- och arbetsområde.

projektfakta

Fakta

Stockholm, Syndbyberg

Plats

2020

År

BTH Bygg/Trafikverket

Kund

SUNDBYBERG STATION