Projekt TOMTEBODA BUSSDEPÅ

Läs om våra senaste uppdrag!

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

Bussdepå Tomteboda som invigdes sommaren 2021 rymmer drygt 200 av SL:s innerstadsbussar. Här tvättas, städas, servas och repareras bussar och här samlas en arbetsstyrka på ca 300 personer som ger Stockholms bussresenärer bästa möjlig kollektivtrafik.

BBH har medverkat i projektet från förstudie till färdig anläggning. Depån är delvis inrymd i den tidigare Tomtebodaterminalen. Den ursprungliga postsorteringshallen har blivit bussverkstad med 25 reparationsplatser där tillägg utformats med hänsyn till den antikvariskt klassade byggnaden. Administration och tvätthallar samt bussuppställning i två plan ryms i angränsande nybyggnad.

Administrationsbyggnaden är framtagen i samarbete med Varg arkitekter och rymmer kontor, personal- och pauslokaler. Fasadernas genomsiktliga beklädnad fungerar som solavskärmning och ger byggnaden ett samlat intryck som svarar mot den stora skalan av intilliggande byggnader i Tomteboda.

projektfakta

Fakta

Stockholm/Solna

Plats

Färdigställd 2021

År

SL

Kund

TOMTEBODA BUSSDEPÅ