Projekt TOMTEBODA BUSSDEPÅ

Läs om våra senaste uppdrag!

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

BBH projekterar ny bussdepå för Stockholms innerstadsbussar i de lokaler som blir tomma när Posten flyttat från sina berömda byggnader i Tomteboda. Verkstad inreds i bottenvåningen på Terminalbyggnaden. Administration, tvätthall och bussuppställning i två våningar i ny byggnad omedelbart väster om befintliga byggnader. Gestaltning av nybyggnadsdelarna har tagits fram i samarbete med Varg Arkitekter.

projektfakta

Fakta

Stockholm/Solna

Plats

Pågående

År

SL

Kund

TOMTEBODA BUSSDEPÅ