Projekt PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

Läs om våra senaste uppdrag!

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

Plattformsbarriärer ska minska risken att ramla ner eller att någon tar sig ner på spåren i Stockholms tunnelbana. Drygt tio personer dör varje år efter händelser i tunnelbanan. Med barriärer förväntas antalet skadade och döda i spårsystemet minska.

Stationernas utformning skiljer sig mellan olika årgångar och vid utvändiga stationer ställer klimatet tuffa krav på tekniken, det är också en utmaning att installera plattformsbarriärer på befintliga stationer så att störningen av trafik och resenärsmiljö blir så liten som möjligt.
Uppdraget var att projektera barriärer för utvalda stationer med krävande förutsättningar. Medborgarplatsens inomhusstation med en av tunnelbanans trängsta plattformar.

Tidigare hade fullskaleprov genomförts med helglasade sidoskjutande barriärer på Åkeshovs station. Med erfarenhet från en vintersäsong valdes i stället en typ av barriär med ca 10 m breda wire-försedda paneler som reglerades vertikalt enligt bilden nedan. Projektering genomföras så att barriär kunde monteras på plattformarna och utgöra temporära provanläggningar.

projektfakta

Fakta

Stockholm

Plats

2017-2018

År

Trafikförvaltningen

Kund

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA