Projekt AGADEPÅN

Läs om våra senaste uppdrag!

Vy över agadepån kväll

AGADEPÅN

AGADEPÅN

Agadepån på Lidingö är en anläggning för ca 30 spårvagnar och är tänkt att inrymma alla spårvagnar som trafikerar Spårväg City. Anläggningen är placerad på en mycket trång fastighet, vid infarten till ett större bostadsområde som är under byggnation, vilket har ställt höga krav på logistik och design. BBH har tagit fram depålösning, logistik och funktioner och gestaltningen har arbetats fram tillsammans med Rundquist Arkitekter. Formspråket har sitt ursprung i gamla tåghallar med valvformade tak. Depån färdigställdes 2018 och en del av anläggningen togs i bruk för trafik i januari 2015.

projektfakta

Vy över agadepån kväll

Fakta

Lidingö

Plats

2018

År

Trafikförvaltningen, SLL Nominerad till Trafikverkets arkitekturpris 2019.

Kund

AGADEPÅN