Projekt VALLENTUNADEPÅN

Läs om våra senaste uppdrag!

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

Norr om Molnby station ligger Vallentunadepån som är hem för Roslagsbanans nya tåg. I nuvarande storlek har depån kapacitet att underhålla 18 fordon, men anläggningen är planerad för att kunna ta hand om 46 fordon vid en framtida utbyggnad.

Depån består av två huvudbyggnader: en uppställningshall som placeras längs med trafikspåret samt en verkstads- och administrationsbyggnad som placeras inskjuten i slänten mot nordväst. Formspråket är inspirerat av jordbrukslandskapets storskaliga ekonomibyggnader och fasadmaterialen är en modern tolkning av befintliga material i området.

BBH tog fram bygglov samt projekterade system- och bygghandlingar i samarbete med Ramböll och Atkins.

projektfakta

Fakta

Molnby, Vallentuna

Plats

Beräknas vara klar år 2022

År

Trafikförvaltningen, SLL

Kund

VALLENTUNADEPÅN