Projekt MOLNBYDEPÅN

Läs om våra senaste uppdrag!

MOLNBYDEPÅN

MOLNBYDEPÅN

Norr om Molnby station i Vallentuna kommun byggs en ny depå för Roslagsbanan. Här skall de nya fordon som har köpts in för Roslagsbanan tas om hand och underhållas. BBH har utformat en depå som består av två huvudbyggnader: en uppställningshall som placeras längs med trafikspåret samt en verkstads- och administrationsbyggnad som placeras inskjuten i slänten mot nordväst. Formspråket är inspirerat av jordbrukslandskapets storskaliga ekonomibyggnader och fasadmaterialen är en modern tolkning av befintliga material i området. Molnbydepån projekteras i samarbete med Ramböll och Atkins, och planeras vara klar under år 2020.

projektfakta

Fakta

Molnby, Vallentuna

Plats

Beräknas vara klar år 2020

År

Trafikförvaltningen, SLL

Kund

MOLNBYDEPÅN