SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

För att utöka kapaciteten bygger Tvättjänst en ny produktionsanläggning i Norsborg söder om Stockholm. Tvätteriet, som även inrymmer företagets nya huvudkontor, kommer att sysselsätta cirka 60 medarbetare. BBH har i nära samarbete med Tvättjänst, och i senare skeden...
BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

BBH hade i uppdrag att för den danska byggvarukedjan Bygma ett flertal projekt med att utforma, utreda och gestalta flera ombyggnader, samt en nyetablering för huvudkontor med byggvaruhus för professionella byggentreprenörer i Slagsta, invid E20. Efter projekt i...