Våra Tjänster

Läs om våra senaste uppdrag!

Resenärsmiljöer

BBH har i decennier arbetat med att utveckla byggnader för fjärr och kollektivtrafiken, och har god kännedom om de olika fordonens funktioner och förutsättningar. Där resenären möter och ska använda...

läs mer

Buss

BBH har en lång historik med genomförda depåprojekt för bussar i Stockholmsområdet, på senare år även i regionerna Skåne och Västra Götaland. BBH medverkar till att ny teknik, nya drivmedel och nya...

läs mer

Spår

BBH har genomfört många spårprojekt i Stockholm med omnejd, men även i södra, norra och västra Sverige. Gestaltning av depåer kräver djupgående samordning och kunskap om funktion, arbetsmiljö och...

läs mer

Logistik

BBH har genomfört uppdrag inom fler verksamhetsområden där en genomtänkt logistik och goda tekniska lösningar är avgörande för en väl fungerande verksamhet. En del av dessa uppdrag genomförs i nära...

läs mer

Tillgänglighet

BBH har arbetat med tillgänglighetsfrågor i alla typer av byggprojekt, i samtliga skeden, över hela Sverige i över 20 år. Det är väsentligt att sprida kunskap och förståelse för behovet och utöver...

läs mer