TOMTEBODA BUSSVERKSTAD

TOMTEBODA BUSSVERKSTAD

Verkstadsdelen av Tomteboda Bussdepå är inredd i bottenvåningen av den gigantiska Tomteboda-byggnaden, f. d postterminalen. Inpassningen av 26 verkstadsplatser i befintlig byggnad har gjorts med största möjliga hänsyn och utan förvanskning av exteriören. Vi återskapar...
CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

Söder om Gustavsberg är bussdepå Charlottendal under uppbyggnad. I formspråk och materialval ansluter anläggningen delvis till den äldre tegelindustriarkitektur, såsom den gamla porslinsfabriken, som finns i området. Charlottendal är den största bussdepå SL låtit...
FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

På uppdrag av UL utformade BBH en ny bussdepå för 80 bussar i Fyrislund. En bussdepå med höga miljöambitioner, det nya drivmedlet biogas skulle vara väl inarbetat i anläggningens struktur. BBH var drivande i projektet från lokalisering till färdig anläggning. Depån...
FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

Belägen vid infarten till Frihamnen ligger en bussdepå som BBH arbetade fram på uppdrag av SL, från program- till bygghandling. Depån har uppställningsplatser vid ramp för 55 bussar, två verkstadsplatser, en tvätthall och komplementbyggnader för tankning och...
STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

Stockby bussdepå har dimensionerats för 42 bussar, en ny anläggning för Lidingöbussarna. Bussarna huvudsakliga drivmedel är biogas levererad via pipeline. Den nya bussdepån är utformad efter vår tids krav på god arbetsmiljö, generösa körytor och en arkitektur som ger...