CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

Söder om Gustavsberg ligger bussdepå Charlottendal. I formspråk och materialval ansluter anläggningen delvis till den äldre tegelindustriarkitektur, såsom den gamla porslinsfabriken, som finns i området. Charlottendal rymmer ca 140 bussar, 16 reparationsplatser och...
FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

På uppdrag av UL utformade BBH en ny bussdepå för 80 bussar i Fyrislund. En bussdepå med höga miljöambitioner, det nya drivmedlet biogas skulle vara väl inarbetat i anläggningens struktur. BBH var drivande i projektet från lokalisering till färdig anläggning. Depån...
FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

Belägen vid infarten till Frihamnen ligger en bussdepå som BBH arbetade fram på uppdrag av SL, från program- till bygghandling. Depån har uppställningsplatser vid ramp för 55 bussar, två verkstadsplatser, en tvätthall och komplementbyggnader för tankning och...
STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

Stockby bussdepå har dimensionerats för 42 bussar, en ny anläggning för Lidingöbussarna. Bussarna huvudsakliga drivmedel är biogas levererad via pipeline. Den nya bussdepån är utformad efter vår tids krav på god arbetsmiljö, generösa körytor och en arkitektur som ger...
TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

Bussdepå Tomteboda som invigdes sommaren 2021 rymmer drygt 200 av SL:s innerstadsbussar. Här tvättas, städas, servas och repareras bussar och här samlas en arbetsstyrka på ca 300 personer som ger Stockholms bussresenärer bästa möjlig kollektivtrafik. BBH har medverkat...