Projekt LUNDA BUSSDEPÅ

Läs om våra senaste uppdrag!

Lunda bussdepå

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

När bussdepån i Lunda planerades medförde den begränsade tillgången på lämplig mark att anläggningen delades upp i två delar. En fastighet med verkstad och kontorsdel och en tvätthall och uppställningsdel med plats för 80 bussar på en separat, angränsande fastighet. Tvätthallen uppfördes med tung betongstomme, medan verkstadsdelen uppfördes med stålstomme. För att hålla samman intrycket av en anläggning, fastän på separata tomter, har byggnaderna fått ett gemensamt uttryck med fasader i tegel och vegetationstak. Produktionskostnaden var cirka 280 miljoner.

projektfakta

Lunda bussdepå

Fakta

Spånga

Plats

Färdigställt 2009.

År

Storstockholms lokaltrafik, SL

Kund

LUNDA BUSSDEPÅ