Arkitektur & Teknik

Vill du samarbeta med oss? Kontakta oss idag

BBH bidrar till att göra kollektivtrafiken attraktiv och det byggda samhället tillgängligt för alla

BBH är en självklar part i utvecklandet av ett hållbart samhälle tillsammans med de andra aktörerna inom samhällsbyggandet. BBH kan bidra med en god arkitektur och design som är väl förankrad i de tekniska lösningarna, samt säkerställa att den kan brukas av hela samhället.

Tillgänglighet en rättighet

BBH medverkar aktivt vid uppbyggnad av ett hållbart samhälle där tillgänglighet och användbarhet i den bebyggda miljön är en mänsklig rättighet för alla oavsett funktionsförmåga. Vi är certifierade sakkunniga inom tillgänglighet och ser till att du får lösningar som fungerar.

Se alla våra tjänster

Om BBH

BBH har varit verksamt sedan 1946, och vi är idag drygt 20 engagerade arkitekter och ingenjörer som tillsammans genomför och utvecklar många komplexa uppdrag.

Hur vi arbetar

Med vår spetskompetens inom projekt för spår- och busstrafik, står vi bakom flera av Sveriges största fordons- och underhållsanläggningar för kollektivtrafik, samt resenärsmiljöer anslutna till dem.

Hur vi arbetar med Tillgänglighet

Vi medverkar aktivt vid uppbyggnad av ett hållbart samhälle där tillgänglighet och användbarhet i den bebyggda miljön är en mänsklig rättighet oavsett funktionsvariation.

Läs våra senaste nyheter

Följ vår utveckling, läs om våra senaste projekt och nyheter inom bolagets utveckling.