Projekt BRO SPÅRDEPÅ

Läs om våra senaste uppdrag!

Bro spårdepå verkstadsbyggnad

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

Bro pendeltågsdepå har byggts ut med ett extra servicespår, två nya reparationsplatser, samt nya förråd och personalutrymmen. Den nya delen är till ytan större än den ursprungliga depåbyggnaden från 2004-2006. BBH har som generalkonsulter ansvarat för hela projekteringen och utformning av underhållsplatser samt förråd och personalutrymmen. Depån är anpassad för ett effektivt underhåll av fordon tillhörande X60-familjen. En stor utmaning under projektet var att depån skulle vara i drift under hela byggtiden. I hela pendeltågssystemet saknas ett antal uppställningsplatser. Under byggtiden utökades projektet med ytterligare fyra spår utomhus för nattuppställning av fordon.

projektfakta

Bro spårdepå verkstadsbyggnad

Fakta

Upplandsbro

Plats

Färdigställd 2016

År

Trafikförvaltningen SLL BBH Generalkonsult för uppdraget

Kund

BRO SPÅRDEPÅ