Projekt HAGALUNDSDEPÅN

Läs om våra senaste uppdrag!

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

Nytt uppdrag för BBH!

BBH har blivit upphandlad som generalkonsult av Jernhusen och ska i tätt samarbete med dem utveckla delar av Hagalundsdepån för att kunna hantera framtida fordonsflotta.

projektfakta

Fakta

Hagalund, Solna

Plats

Pågående

År

Jernhusen

Kund

HAGALUNDSDEPÅN