Om oss

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder

Om oss

BBH bidrar till att göra kollektivtrafiken attraktiv och det byggda samhället tillgängligt för alla.

Företaget har varit verksamt sedan 1946. Idag är vi drygt 20 arkitekter och ingenjörer med spetskompetens inom projekt för spår- och bussdepåer.

Vi står bakom flera av Sveriges största fordons- och underhållsanläggningar för kollektivtrafik.

Vi medverkar aktivt vid uppbyggnad av ett hållbart samhälle där tillgänglighet och användbarhet i den bebyggda miljön är en mänsklig rättighet oavsett funktionsvariation.

BBH BIDRAR TILL ATT GÖRA KOLLEKTIVTRAFIKEN
ATTRAKTIV OCH DET BYGGDA SAMHÄLLET TILLGÄNGLIGT
FÖR ALLA

Vår vision

För framtiden är vår vision att

 

 

 • BBH ska vara en självklar part i utvecklandet av ett hållbart samhälle tillsammans med de andra aktörerna inom samhällsbyggandet.
 • BBH ska bli omtalade som erkänt duktiga arkitekter med ett stort tekniskt kunnande.
 • BBH ska profilera sig som kunniga och ambitiösa i såväl miljömål som hållbart byggande.
 • BBH ska genomföra uppdrag över hela Sverige.

Hur vi jobbar

Vår arbetsplats ska vara en arbetsplats präglad av respekt för varandra, samarbetspartners och beställare och ska uppmuntra till engagemang, medarbetarskap och ständig utveckling.

Vi värnar om vårt strategiska läge i staden och uppmuntrar till kollektivt resande. Närheten till tunnelbana, pendeltåg och innerstadsbussar gör det smidigt att besöka BBH och för våra medarbetare att ta sig till och från arbetsplatsen.

Vi erbjuder en mycket god arbetsmiljö i attraktiva, ljusa lokaler som utnyttjas effektivt och planeras för att främja kreativitet och samarbete. Vårt huvudkontor är i Stockholm där de flesta av våra beställare befinner sig, men vi utför uppdrag i hela Sverige.

Vi arbetar för ständig utveckling, i syfte att uppnå nya affärer, nöjda kunder och tillväxt, och använder oss av ett systematiskt arbetssätt med stöd av vårt ledningssystem som följer ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

100+

FRAMGÅNGNA

PROJEKT

75

ÅR |

BRANSCHEN

20

arkitekter och ingenjörer

med spetskompetens

       358

                           ÅR 

                                   20 arkitekter och ingenjörer

                            med samlad erfarenhet

Organisation

För att behålla och uppnå fokus på våra affärer och kompetenser, har BBH en organisation med Affärsområden och Fokusområden. Inför varje år utvärderas och föreslås vilka områden som är aktuella, och ev nya områden som vi vill arbeta med.

De områden som vi arbetar med idag är:

Affärsområden:

 • Spår
 • Buss och lastbilar
 • Tillgänglighet
 • Logistik och Resenärsmiljöer

Fokusområden:

 • Hållbarhet
 • BIM
 • Kvalitetsledning
 • Arkitektonisk gestaltning

KALENDER

Följ vår utveckling, läs om våra senaste projekt och nyheter inom bolagets utveckling.

bbh arkitektur & 

teknik