Tillgänglighet

Se våra andra tjänster

Tillgängligt för alla

BBH har arbetat med tillgänglighetsfrågor i alla typer av byggprojekt, i samtliga skeden, över hela Sverige i över 20 år. Det är väsentligt att sprida kunskap och förståelse för behovet och utöver ett pedagogiskt förhållningssätt i projekten har BBH vid flera tillfällen engagerats för utbildningar och föreläsningar i ämnet.

Våra uppdragsgivare är såväl offentliga som privata. Vi utför inventeringar i befintliga miljöer, utlåtanden i bygglovskedet, rådgivning under projekteringen, byggplatsbesök med åtgärdsförslag inför färdigställande och slutgiltiga sakkunnigintyg inför slutsamråd.

Tillgänglighet

HAR DU FRÅGOR OM Tillgänglighet?

Kontaktperson för detta affärsområde:
Lisa Lindström
Affärsområdesansvarig Tillgänglighet
Tel direkt: +46738271600
lisa.lindstrom@bbh.se

Tillgänglighet