Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt SEGERSBY TVÄTTERI

Läs om våra senaste uppdrag!

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

UPPDRAG

Segersby Tvätteri,

Stockholm

TID OCH SKEDEN

Uppdat. Programhandling

Systemhandling

Bygghandling

2018-2020

KUND/SLUTKUND 

Tvättjänst AB Stockholm

ROLLER

Konsultdisciplin A och TIL

MEDVERKANDE BBH

Filippa Lönegren (HL)

Niclas Björk

PROJEKTDATA

Areor kvm (tomt/BTA)

35.000/5 774 kvm

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

För att utöka kapaciteten har Tvättjänst låtit bygga en ny produktionsanläggning i Norsborg söder om Stockholm. Det moderna tvätteriet, som även inrymmer företagets nya huvudkontor, färdigställdes under 2022 och sysselsätter cirka 60 medarbetare.

BBH har i nära samarbete med Tvättjänst, och i senare skeden även med totalentreprenören YLAB, tagit fram uppdaterat program samt system-, bygglovs- och bygghandlingar för nybyggnationen. Projektmålet var att skapa en modern och produktionseffektiv anläggning som möjliggör god arbetsmiljö. Byggnaden upptar en stor del av fastigheten så noggranna studier av logistiken för leveranser, lastning och lossning har krävts. En av utmaningarna i projektet var att få ihop projektbudgeten med de specifika utformningskraven i detaljplanen.

 

Eftersom anläggningen vetter mot ett kulturskyddat naturområde lades stor vikt vid det lutande takhörnet med sedum samt utvändiga material och kulörer. Fasaden är utförd i matta, mörkgrå plåtsandwichelement. Som kontrast till den stabila byggnadskroppen utfördes solavskärmningen i ljus, perforerad plåt med sinusprofil som påminner om skira draperier och hintar om vilken verksamhet anläggningen inrymmer.

 

projektfakta

Fakta

Segersby, Stockholm

Plats

2020

År

Tvättjänst AB Stockholm

Kund

SEGERSBY TVÄTTERI