Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Läs om våra senaste uppdrag!

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

UPPDRAG

Utbyggnad av befintlig depå

TID OCH SKEDEN

Från programhandling 2022 till Systemhandling 2023. Vidare in i Bygghandling.

PROJEKTDATA

Areor kvm (tomt/BTA)

2850 utbyggnad BTA

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depån ligger i Solna i nära anslutning till Ulriksdal och Arenastaden. Anläggningens ålder och storlek innebär att den omfattar ett stort spann av olika utryck. Spår från olika epoker återkommer som årsringar bland byggnaderna på området.

Heltågsverkstaden omfattar 7 verkstadsplatser för hela set av tågtyperna x2000 och x55. Samtliga verkstadsplatser försörjs av traverser och har intilliggande utrymmen för samtliga service och reparationsbehov. Byggnaden omfattar även flera kontorsrum med tillgång till mötesrum och pentryn. Omklädning och andra personalfunktioner finns på andra delar av Hagalundsdepån.

Verkstaden har reparationsplatser med flyttbara lyftare och gravar. Samtliga verkstadsplatser är dagsljusbelysta via lanterniner i tak och generösa fönster i fasad. Verkstadsplatserna är av varierande längd och servar olika modeller av tåg, tillhörande teknik och administrationslokaler är spridda i anläggningen. I utbyggnaden skall detta återkomma och verkstadsplatserna skall gå att driva separat och med dedikerade utrymmen för varje tågtyp.

Exteriört domineras den befintliga depån av verkstadsbyggnadens grå betongfasader. Byggnaden har byggts ut och byggts på vid flera tillfällen tidigare. Spår av den ursprungliga arkitektoniska idéen syns tydligt. Med dekorativa detaljer i fasadens överkant och pastellfärgade plåtfasader vid påbyggnaderna i söder. Dessa fångas upp i delar av utbyggnaden, medans nya tillkommande funktioner ges en särprägel i form av mörkare plåtfasad med glaspartier och distinkta solavskärmningar.

 

 

projektfakta

Fakta

HAGALUND, STOCKHOLM

Plats

2023

År

NCC/Jernhusen. (SJ)

Kund

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND