Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

Läs om våra senaste uppdrag!

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

UPPDRAG
Övergripande sakkunnig tillgänglighet vid utbyggnad av Stockholms tunnelbanaTID OCH SKEDEN

2017-2024

PROJEKTDATA

12 nya stationer 1 befintlig depå

 

BBH bevakar tillgängligheten när Stockholms tunnelbana byggs ut. I komplexa resandemiljöer krävs en god tillgänglighet för att alla, även personer med funktionsvariation, ska kunna ta sig fram. Uppdraget som övergripande sakkunnig innebär instruktion och samordning för en enhetlig utformning.

BBH har av Förvaltningen för utbyggd tunnelbana anlitats som tillgänglighetssakkunnig för att vara stödresurs i förvaltningens centrala hållbarhets- och teknikenheter. Arbetet påbörjades 2017 och kontraktet löper till 2024 även om byggprojekten färdigställs senare. I uppdraget ingår samtliga nya sträckningar med 12 nya stationer och ombyggnad av en befintlig depå.

Uppgiften handlar om att sammanfatta gällande lagstiftning och Trafikförvaltningens riktlinjer i projektspecifika krav och anvisningar som sedan ska kunna appliceras övergripande och i samtliga delprojekt; stationer m.m.

Uppdraget som tillgänglighetssakkunnig omfattar utöver att övergripande och i projekten förtydliga hur FUT ska arbeta med frågor rörande tillgänglighet också att representera FUT, att ansvara för planeringen av samverkansmöten med intresseorganisationer samt att bjuda in landstingsstyrelsens politiker till dessa möten och att hålla dessa informerade.

 

Läs mer om projektet: https://www.sll.se/om-regionstockholm/Organisation/forvaltningar/forvaltning-for-utbyggd-tunnelbana/                                    

 

projektfakta

Fakta

STOCKHOLM

Plats

2024

År

WorkforceLogiq/ Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT), Avdelning planering

Kund

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA