Spår

Se våra andra tjänster

På spåret!

BBH har genomfört många spårprojekt i Stockholm med omnejd, men även i södra, norra och västra Sverige. Gestaltning av depåer kräver djupgående samordning och kunskap om funktion, arbetsmiljö och teknik för att få ett tilltalande och välfungerande slutresultat som även möter ekonomiska krav.

Vi medverkar i projektens alla skeden, från lokaliseringsstudier till bygghandlingar och färdig anläggning. Projektens omfattning spänner från mindre ombyggnader till depåanläggningar på 30 hektar.

Vi kan även i projekten bistå med samordning, kunskap om vagnunderhåll samt upphandling av verkstadsutrustning.

Spår

HAR DU FRÅGOR OM Spår?

Kontaktperson för detta affärsområde:
Suzanne Jäversjö
Affärsområdesansvarig Spår
Tel direkt: +46724512300
suzanne.javersjo@bbh.se

Spår