Resenärsmiljöer

Se våra andra tjänster

Resenären i fokus

BBH har i decennier arbetat med att utveckla byggnader för fjärr och kollektivtrafiken, och har god kännedom om de olika fordonens funktioner och förutsättningar. Där resenären möter och ska använda dessa behöver det utformas funktionella, säkra och tilltalande miljöer.

Det finns många krav som de flesta resenärer inte behöver reflektera över till vardags, t ex säkerhet och tillgänglighet, men som måste hanteras för att allt ska fungera optimalt och trafiken kan flyta på ostört.

BBH har länge arbetat med uppdrag för resenärens bästa!

Resenärsmiljöer

HAR DU FRÅGOR OM Resenärsmiljöer?

Kontaktperson för detta affärsområde:
Michael Spångberg
Affärsområdesansvarig Resenärsmiljöer
Tel direkt: +4672-451 18 00
michael.spangberg@bbh.se

Resenärsmiljöer