Logistik

Se våra andra tjänster

Logistik som fungerar

BBH har genomfört uppdrag inom fler verksamhetsområden där en genomtänkt logistik och goda tekniska lösningar är avgörande för en väl fungerande verksamhet. En del av dessa uppdrag genomförs i nära anslutning till våra större huvuduppdrag inom infrastruktur, övriga uppdrag är enskilda anläggningar för t ex transporter, varulager eller produktion, där vi utifrån verksamhetens förutsättningar arbetar fram ett förslag som uppfyller de krav som både beställare, samhället och våra lagar och regler ställer. BBH kan delta som rådgivande konsult, till att ta ett helhetsansvar för en genomförd projektering med ett helt konsultteam.

Logistik

HAR DU FRÅGOR OM Logistik?

Kontaktperson för detta affärsområde:
Erik Hedvall
Affärsområdesansvarig Logistik
Tel direkt: +46737086600
erik.hedvall@bbh.se

Logistik