Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

Läs om våra senaste uppdrag!

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

UPPDRAG

Ombyggnad av postterminal till bussdepå

TID OCH SKEDEN

Från programhandling till bygghandling/bygguppföljning. Driftsatt sommaren 2022

PROJEKTDATA

Areor 22.500 kvm (BTA)

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

 

Bussdepån har gett möjlighet till expansion av stadsbussflottan i nära anslutning till Stockholms innerstad och består av nybyggnad med administration, tvätt- och uppställningshallar och en ombyggnad till verkstad i en fd. anläggning för postsortering.

Ombyggnadsdelen består av 25 reparationsplatser samt 30 platser för kolonnuppställning. Övriga uppställningsplatser, städ- och tvätthallar placeras i nyuppförd byggnad enligt separat beskrivning. Bussarna drivs med biodiesel och förbereds för elbussar.

Projekteringen påbörjades 2014 med omvandling av lokaler för postsortering till en modern och effektiv bussverkstad. Reparationsplatser är utrustade med undergolvslyftare, saxlyftare, arbetsgrop och karosseriarbetsplatser samt plats för elarbeten och takarbetsplats. Utöver det finns verksamhetslokaler för personal och administration.

Den ursprungliga postterminalbyggnaden är kulturskyddad och byggnationen utfördes med hänsyn till kulturhistoriska värden för kulörer och material. Befintliga konstverk har plockats ner, restaurerats och återmonterats och utvändigt har omsorg lagts för att bevara byggnadens uttryck.

 

 

projektfakta

Fakta

TOMTEBODA, SOLNA

Plats

2022

År

Trafikförvaltningen i Region Stockholm

Kund

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA