Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

Läs om våra senaste uppdrag!

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

UPPDRAG

Teknikhus med utrustning för laddning av elbussar.

TID OCH SKEDEN

Systemhandling 2021, Bygglov 2021, Bygghandling 2022, Bygguppföljning 2023-2024.

PROJEKTDATA

Areor kvm (BTA)

195 (fördelat på flera byggnader)

 ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

 

 

 

 

 

När Stockholm elektrifierar sin bussflotta har BBH:s kunskap och erfarenhet av bussdepåer och varit en givande del av processen.

I strävan efter ett hållbart samhälle gör Stockholm en grön omställning, bland annat genom elektrifiering av bussflottan. Nybodadepån i Liljeholmen är en blandad buss- och spårdepå. Depån utrustas för att förse 100 elbussar med laddningsmöjlighet, genom nybyggnationen av teknikhus på strategiskt utvalda platser i depån.

Nybodadepån togs i bruk 1945 under namnet Brännkyrkahallen. Sedan dess har den byggts om och byggts ut under flera etapper. Depån är inkilad på en plats mellan bostadsområden, Hägerstensvägen och bergig terräng, ovanför löper Essingebron. Dessa förutsättningar har gjort att placering och tillbyggnad av teknikhusen behövts studeras och utredas noggrant. BBH har bland annat tagit fram flera körstudier för att försäkra att husen inte kommer medföra risk för kollision och minska framkomligheten för bussar, och i övrigt med övriga konsulter utrett bästa möjliga platser för utrustningen.

De flertalet om- och utbyggnationer av depån har medfört ett varierat landskap av gestaltningsmässiga uttryck i arkitekturen. Depån består främst av byggnader i ljusbeige puts och gul trapetskorrugerad plåt, dock återfinns även gröna fasader, vita och ljusrosa. För att stärka en sammanhållen karaktär har de tillkommande teknikhusen fasader av gul plåt, med kontrasterande mörkgrå dörrar och plåttak i liknande mörk ton. Ambitionen var att skapa teknikhus som skall knyta an till de befintliga byggnaderna.

projektfakta

Fakta

NYBODA, STOCKHOLM

Plats

2024

År

Region Stockholm Trafikförvaltningen

Kund

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM