Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt BUSSDEPÅ LUND

Läs om våra senaste uppdrag!

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

UPPDRAG

Om- och tillbyggnad av depå för totalt 175 bussar

TID OCH SKEDEN

Från förstudie 2021 till systemhandling (FU/TE) och bygglov 2023

KUND/SLUTKUND 

AFRY/Region Skåne

ROLL

Konsultdisciplin A och TIL

MEDVERKANDE BBH

Annalisa Marinelli (TIL)

Marit Tandstad (HL)

Martin Håkansson
Niclas Björk

Niina Nieminen

Åke Pihl (UA)

PROJEKTDATA

Areor kvm (tomt/BTA)

39.000/

omb.1.300, tillb. 2.400

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

Region Skåne planerar utbyggnad av en befintlig bussdepå i Lund. Anläggningen ska serva stads- och regionbussar för eldrift med uppladdning på depån, den ska också utformas för gemensamt nyttjande av fler trafikföretag.

Om- och tillbyggnad av depån planeras för totalt 175 bussar som får utökad service, reparation och underhåll på depån, en tillökning med ca 75 fordon jämfört med dagens bussflotta. Uppställning för tillkommande bussar skapas på intilliggande fastighet och nya platser utrustas för laddning av el. Under övergångstid ska även drivmedlen miljödiesel och biogas finnas tillgängliga.

Depåbyggnaden byggs till med verkstad, förråd och godsmottagning samt ny tvätt- och städhall. Ombyggnad av administrationsdel omfattar utökad pauslokal, konferensdel och omklädning samt teknikrum. En utmaning under byggnationen är att säkra fungerande daglig verksamhet utan driftstopp.

Depån ska erbjuda en vardag med funktioner för flera trafikföretag. Centralt i verkstaden finns gemensamma ytor för bl a kontor, möten och paus. Verkstadens fem nya reparationsplatser utrustas med pelarlyftare varav två som genomfartsplatser med takarbetsbryggor. Ny tvätt- och städhall byggs mot gavelfasad i direkt anslutning till ombyggd befintlig tvätthall.

 

 

projektfakta

Fakta

LUND

Plats

2023

År

AFRY/Region Skåne

Kund

BUSSDEPÅ LUND