Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

Läs om våra senaste uppdrag!

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

UPPDRAG

Ny depå för ca 200            elbussar

TID OCH SKEDEN

Från förstudie 2020 till systemhandling-bygglov (FU/TE) 2023

KUND/SLUTKUND 

AFRY/Region Skåne

ROLLER

Konsultdisciplin A och TIL

MEDVERKANDE BBH

Andreas Vestlund

James Clinch

Lisa Lindström (TIL)

Martin Håkanson (HL)

Marit Tandstad

Niina Nieminen

Rian Jerede

Åke Pihl (UA)

PROJEKTDATA

Areor kvm (tomt/BTA)

73.000/ 8540

ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad

Region Skåne planerar två egna bussdepåer för eldrift i Malmö, en i centrala Malmö och en i Lockarp. Depåerna ska serva stadsbussar i ett samverkande trafikavtal med Lockarpsdepån som avtalets huvudanläggning med gemensamma funktioner.

Depån ligger i anslutning till Malmös yttre ringled och väl placerad för utsättning till stadstrafikens linjer och är utformad för ledbussar och dubbelledbussar, 18m resp. 24m långa med kolonnuppställning för programmets 194 bussar. Utöver det även plats för 270 bilplatser och 80 cykelplatser.

Samtliga bussar är planerade för eldrift och laddas utvändigt på uppställnings-platserna. Av verkstadens 16 reparationsplatser utrustas åtta med pelarlyftare, fyra med takarbetsplatser inkl. traverser, två groparbetsplatser samt två karosseriarbetsplatser. Tvätt- och städhall har sammanlagt fem serviceplatser och utrustas med två tvättmaskiner.

Depån är en stor arbetsplats med plats för många medarbetare. Anläggningen har utformats med generösa utrymmen för kontor, personal och pausutrymmen. Depån med dess elbussar är en viktig länk i Region Skånes arbete för en fossilfri och attraktiv kollektivtrafik. Utmärkande för projektet är en mycket väl genomförd programfas och noggranna studier av laddinfrastruktur och tillhörande fordonsservice för elfordon.

 

projektfakta

Fakta

LOCKARP, MALMÖ

Plats

2023

År

AFRY/Region Skåne

Kund

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ