Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Projekt BUSSDEPÅ BOTKYRKA

Läs om våra senaste uppdrag!

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

Anläggningen tillhör trafikområde sydväst inom region Stockholm och projektet var det första i en serie om fem om- och tillbyggnader av busstvätthallar på depåer från 70- och 80-talet med behov av upprustning och utökad kapacitet.

Depån byggdes 1975 och servar normal- och ledbussar uppställda på rampanslutningar, samtliga med drivmedlet biodiesel (RME). Tvätt- och städ hall är inrymd i gemensam byggnad med verkstadsplatser medan kontors- och personallokaler finns i en angränsande administrationsbyggnad. Projektet bestod av ombyggnad av befintlig tvätthall och tillbyggnad av ny tvätthall.

Depåns enda fil för tvätt-och fordonsservice var hårt belastad genom åren, ytskikt och stor del av utrustningen var uttjänta och behövde genomgripande upprustning. Befintlig tvätthall och fordonslogistik på depån skulle vara i full drift medan byggnation pågick, även byggtransporter skulle fungera tillsammans med in- och utfarter för bussar.

Nybyggnadens utformning med betongstomme och väggklinker säkrar lång livslängd där tvätthallarnas nya gemensamma fläktrum placerats ovan nya hallen. Även ny funktion med körbanelyft för motor- och chassitvätt finns i nya hallen liksom en rörlig tvättmaskin. Befintliga tvätt filen har fått förstärkt stålstomme och utrustats med ny fast portaltvättmaskin. Tillbyggnadens långfasad är utformad med kraftigt böljande rödbruna fasadskivor för att markera släktskap med administrationsbyggnadens fasader i rött tegel.

UPPDRAG

Om – och tillbyggnad av tvätthallar för depå med ca 110 bussar

TID OCH SKEDEN

Från systemhandling 2018 till bygghandling med bygguppföljning,

driftstart hösten 2021.

PROJEKTDATA

Area BTA:

– nybyggnad 430 kvm

– ombyggnad 610 kvm

ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad

 

projektfakta

Fakta

Botkyrka

Plats

2021

År

Trafikförvaltningen i Region Stockholm

Kund

BUSSDEPÅ BOTKYRKA