NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

BBH har i Norsborgsdepån utformat en depålayout för att ta hand om de nya 70 meter långa tunnelvagnar som SL har köpt in. En stor del är inrymt i bergrum. Vid utformningen av anläggningen har särskild hänsyn tagits till möjligheten att använda förarlösa tåg. Den...