BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

Bro pendeltågsdepå har byggts ut med ett extra servicespår, två nya reparationsplatser, samt nya förråd och personalutrymmen. Den nya delen är till ytan större än den ursprungliga depåbyggnaden från 2004-2006. BBH har som generalkonsulter ansvarat för hela...
HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

BBH var med från program- till bygghandling vid projekteringen av ny uppställningshall, utökade förråds- och kontorsytor samt en helt ny hjulsvarvsbyggnad på Högdalsdepån. Den nya svarven ersätter tidigare undergolvssvarv i Brommadepån. Dessa tre projekt planerades...
Neglingedepån

Neglingedepån

Vid tillbyggnaden och upprustningen av Saltsjöbanans depå i Neglinge var BBH projekterande arkitekter. Depån rustades upp för att modernisera vagnsunderhållet, göra lokalerna mer ändamålsenliga och anpassa dem till dagens arbetsmiljökrav. För att skapa möjlighet att...
VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

Norr om Molnby station ligger Vallentunadepån som är hem för Roslagsbanans nya tåg. I nuvarande storlek har depån kapacitet att underhålla 18 fordon, men anläggningen är planerad för att kunna ta hand om 46 fordon vid en framtida utbyggnad. Depån består av två...
ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

Ulvsundadepån stod färdig i början av 2014. Depån uppfördes för tvärbanans förlängning till Solna. Som enskilt byggprojekt i Stockholmsområdet befinner det sig storleksmässigt strax efter Friends Arena, Tele2 Arena och Nya Karolinska Sjukhuset. Som projektets...