BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

Bro pendeltågsdepå har byggts ut med ett extra servicespår, två nya reparationsplatser, samt nya förråd och personalutrymmen. Den nya delen är till ytan större än den ursprungliga depåbyggnaden från 2004-2006. BBH har som generalkonsulter ansvarat för hela...
HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

BBH projekterar en ny uppställningshall, utökade förråds- och kontorsytor vid befintlig verkstad samt en helt ny hjulsvarv. Svarven på Högdalsdepån ersätter nuvarande undergolvssvarv i Brommadepån som läggs ner på sikt. I dagsläget finns det 24 st uppställningsplatser...
Neglingedepån

Neglingedepån

BBH projekterar en tillbyggnad och upprustning av Saltsjöbanans depå i Neglinge för att modernisera vagnsunderhållet, göra lokalerna mer ändamålsenliga och anpassa dem till dagens arbetsmiljökrav. Tillbyggnaden kräver en anpassning till den befintliga byggnaden vars...
MOLNBYDEPÅN

MOLNBYDEPÅN

Norr om Molnby station i Vallentuna kommun byggs en ny depå för Roslagsbanan. Här skall de nya fordon som har köpts in för Roslagsbanan tas om hand och underhållas. BBH har utformat en depå som består av två huvudbyggnader: en uppställningshall som placeras längs med...
ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

Ulvsundadepån stod färdig i början av 2014. Depån uppfördes för tvärbanans förlängning till Solna. Som enskilt byggprojekt i Stockholmsområdet befinner det sig storleksmässigt strax efter Friends Arena, Tele2 Arena och Nya Karolinska Sjukhuset. Som projektets...