KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

Äventyrsbadet Kokpunkten är inhyst i ett ombyggt ångkraftverk, som är byggnadsminnesförklarat och har ett starkt bevarandevärde, vilket har haft stor betydelse för projektet. BBH hade uppdrag att bevaka tillgängligheten i såväl äventyrsbad som tillhörande lokaler för...
HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Hornstulls nya handelsplats med butiker, restauranger och caféer har blivit en populär mötesplats på Södermalm i Stockholm. I publika lokaler som dessa ställs krav på god tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För...