Våra projekt

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

BUSSDEPÅ STURKÖGATAN & LOCKARP

SÖDERHALLARNA

SÖDERHALLARNA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STOCKHOLMS NYA KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STHLM 01 & STHLM 04

STHLM 01 & STHLM 04

SLUSSEN KRYSSET

SLUSSEN KRYSSET

LÖVSTA SKOLAN

LÖVSTA SKOLAN

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

FUT – UTBYGGNAD TUNNELBANA

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

ENKÖPINGS KOMMUNHUS

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SLUSSEN NORRA ENTRÉN- STOCKHOLM

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

HELTÅGSVERKSTAD, HAGALUND

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

Älv-Fri JP depå Älvsjö Stockholm

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNDSDEPÅ RINGÖN

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ TOMTEBODA, SOLNA

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ NYBODA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUNDA, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LUND

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ LOCKARP, MALMÖ

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FYRISLUND, UPPSALA

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ FRIHAMNEN, STOCKHOLM

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ CHARLOTTENDAL, VÄRMDÖ

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BUSSDEPÅ BOTKYRKA

BYTESPUNKT SLUSSEN

BYTESPUNKT SLUSSEN

SEGERSBY TVÄTTERI

SEGERSBY TVÄTTERI

SUNDBYBERG STATION

SUNDBYBERG STATION

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

PLATTFORMSBARRIÄRER I TUNNELBANA

BYGMA BYGGVARUHUS

BYGMA BYGGVARUHUS

HAGALUNDSDEPÅN

HAGALUNDSDEPÅN

AGADEPÅN

AGADEPÅN

SL-KUNDTJÄNST

SL-KUNDTJÄNST

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

SPÅRVAGNSDEPÅ RINGÖN

VÄRTATERMINALEN

VÄRTATERMINALEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BRO SPÅRDEPÅ

BRO SPÅRDEPÅ

HÖGDALSDEPÅN

HÖGDALSDEPÅN

Neglingedepån

Neglingedepån

VALLENTUNADEPÅN

VALLENTUNADEPÅN

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

CHARLOTTENDAL BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

VÄDERMOTET BUSSDEPÅ

ULVSUNDADEPÅN

ULVSUNDADEPÅN

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FYRISLUND BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

FRIHAMNEN BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

STOCKBY BUSSDEPÅ

SOFIA KYRKA

SOFIA KYRKA

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

TOMTEBODA BUSSDEPÅ

NORSBORGSDEPÅN

NORSBORGSDEPÅN

TÄBY BUSSDEPÅ

TÄBY BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

LUNDA BUSSDEPÅ

VASAMUSEET

VASAMUSEET

FLYGPLATSER

FLYGPLATSER

KOKPUNKTEN

KOKPUNKTEN

HORNSTULLS GALLERIA

HORNSTULLS GALLERIA

Kalender 75 år

Tillgänglighet skriver inspirerande om vårt engagemang och om vart vi är på väg.

Månad: November

Vår arbetsmetodik och hur vi jobbar med användbarhet för ökad mångfald

BBHs mission är att arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla och arbetet med att hjälpa företag, kommuner och organisationer att planera och förbättra tillgängligheten har över åren blivit en del av BBHs kärnverksamhet. Vårt engagemang har sedan dess följt oss och är väldokumenterat i tusentals genomförda uppdrag och utbildningar.

BBH har under åren 2020 och 2021 initierat och utarbetat nya arbetssätt i de tillgänglighetsprojekt som våra kunder efterfrågar. En viktig del i dessa nya arbetsmetoder är att alla projekt gemensamt diskuteras, hanteras och genomförs av BBHs tillgänglighetssakkunniga, samt att samtliga leveranser har systematiserats för att vi på BBH skall kunna erbjuda våra kunder stabila och driftsäkra tillgänglighetsbedömningar.

Ett exempel på detta nya arbetssätt är samarbetet med en verksamhet som skapar arbetstillfällen för personer med funktionsvariationer, och där verksamheten har fokus på arbetsplatser i depåer som BBH sedan länge har framgångsrikt har projekterat för bussar och tåg. I ett fördjupat samtal i början av oktober deltog en representant för en arbetsgivarorganisation och BBHs depåspecialister och tillgänglighetssakkunniga för att gemensamt utöka förståelsen för vilka arbetsmoment som kan vara aktuella för personer med funktionsvariationer och samtidigt bidra till dessa personers delaktighet i och tillgänglighet till arbetslivet.

BBH medverkar också i Innovationsföretagens senaste publikation ”Innovation för mångfald”. Här beskrivs hur BBHs tillgänglighetssakkunniga med engagemang har medverkat i ett flertal projekt i Norra Djurgårdsstaden.

Utöver de många pågående tillgänglighetsuppdragen för bostäder, skolor, terminaler och stationer för kollektivtrafik, samt för lokaler för handel och kontor, vill vi särskilt framhålla det arbete med inventeringar av lekplatser som BBH har påbörjat genom ett ramavtal med Göteborgs stad. Det är kommunens önskan att göra den byggda miljön tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Lekplatserna är ett lekfullt exempel på utrymmen som utformas för en mångfald av behov och intressen, vilket möjliggörs genom att Göteborgs stad inventerar byggnader, anläggningar och parkområden och sedan publicerar lekplatsernas aktuella status för medborgarna i Västra Götalandsregionens ”Tillgänglighetsdatabasen”. Där kan besökarna göra egna bedömningar av användbarheten utifrån sina egna personliga möjligheter och förmågor.

För utförandet av inventeringarna av lekplatserna i Göteborgs stad har BBHs tillgänglighetssakkunniga utbildats i Tillgänglighetsdatabasen och vi ser fram emot att medverka till att erbjuda lekplatser som är tillgängliga och användbara för fler i Göteborg.

BILDTEXT:
Lekplatserna är ett lekfullt exempel på utrymmen som utformas för en mångfald av behov och intressen. Det är en komplex aktivitet och att lyckas i det arbetet är absolut ingen barnlek.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter