Kalender 75 år

Tillgänglighet skriver inspirerande om vårt engagemang och om vart vi är på väg.

Månad: November

Vår arbetsmetodik och hur vi jobbar med användbarhet för ökad mångfald

BBHs mission är att arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla och arbetet med att hjälpa företag, kommuner och organisationer att planera och förbättra tillgängligheten har över åren blivit en del av BBHs kärnverksamhet. Vårt engagemang har sedan dess följt oss och är väldokumenterat i tusentals genomförda uppdrag och utbildningar.

BBH har under åren 2020 och 2021 initierat och utarbetat nya arbetssätt i de tillgänglighetsprojekt som våra kunder efterfrågar. En viktig del i dessa nya arbetsmetoder är att alla projekt gemensamt diskuteras, hanteras och genomförs av BBHs tillgänglighetssakkunniga, samt att samtliga leveranser har systematiserats för att vi på BBH skall kunna erbjuda våra kunder stabila och driftsäkra tillgänglighetsbedömningar.

Ett exempel på detta nya arbetssätt är samarbetet med en verksamhet som skapar arbetstillfällen för personer med funktionsvariationer, och där verksamheten har fokus på arbetsplatser i depåer som BBH sedan länge har framgångsrikt har projekterat för bussar och tåg. I ett fördjupat samtal i början av oktober deltog en representant för en arbetsgivarorganisation och BBHs depåspecialister och tillgänglighetssakkunniga för att gemensamt utöka förståelsen för vilka arbetsmoment som kan vara aktuella för personer med funktionsvariationer och samtidigt bidra till dessa personers delaktighet i och tillgänglighet till arbetslivet.

BBH medverkar också i Innovationsföretagens senaste publikation ”Innovation för mångfald”. Här beskrivs hur BBHs tillgänglighetssakkunniga med engagemang har medverkat i ett flertal projekt i Norra Djurgårdsstaden.

Utöver de många pågående tillgänglighetsuppdragen för bostäder, skolor, terminaler och stationer för kollektivtrafik, samt för lokaler för handel och kontor, vill vi särskilt framhålla det arbete med inventeringar av lekplatser som BBH har påbörjat genom ett ramavtal med Göteborgs stad. Det är kommunens önskan att göra den byggda miljön tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Lekplatserna är ett lekfullt exempel på utrymmen som utformas för en mångfald av behov och intressen, vilket möjliggörs genom att Göteborgs stad inventerar byggnader, anläggningar och parkområden och sedan publicerar lekplatsernas aktuella status för medborgarna i Västra Götalandsregionens ”Tillgänglighetsdatabasen”. Där kan besökarna göra egna bedömningar av användbarheten utifrån sina egna personliga möjligheter och förmågor.

För utförandet av inventeringarna av lekplatserna i Göteborgs stad har BBHs tillgänglighetssakkunniga utbildats i Tillgänglighetsdatabasen och vi ser fram emot att medverka till att erbjuda lekplatser som är tillgängliga och användbara för fler i Göteborg.

BILDTEXT:
Lekplatserna är ett lekfullt exempel på utrymmen som utformas för en mångfald av behov och intressen. Det är en komplex aktivitet och att lyckas i det arbetet är absolut ingen barnlek.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter

Välkommen Irene!

Välkommen Irene!

Vi säger välkommen till Irene som började hos oss på BBH den 15:e Januari! Vi...

Välkommen Nejwan!

Välkommen Nejwan!

Vi säger välkommen till Nejwan som började hos oss på BBH den 4 december! Vi...

När allt ska fungera!

När allt ska fungera!

Vi har just nu nio pågående projekt, från lokaliserings studier till...