Aktuellt

Startmötesprotokoll, bara vid start?

8 november, 2021

På BBH har vi ett styrande kvalitetsledningssystem som tar hänsyn till alla våra skeden som vi arbetar med, allt från tidiga skeden till relationshandlingar och depåinstruktioner. Men ett dokument som följer med på hela resan är startmötesprotokollet. Vid uppstart av projekt oavsett storlek och skede upprättas dokumentet med all information som behövs för projektgruppen.  En kort beskrivning av projektet, genomgång av mål, projektekonomi, organisation och mycket mer går projektgruppen igenom vid vårt interna startmöte. Men det tar inte slut där! Startmötesprotokollet använder vi i projektgruppen ofta och det är ett levande dokument som uppdateras ständigt efter projektets nya förutsättningar. Ändringar i protokollet upplyses vid arbetsmöten inom projektgruppen och för nya kollegor i projektet är det ett utmärkt dokument att läsa igenom för att få en sammanfattning av allt som är viktigt inför arbetet. Så för oss är startmötesprotokollet inte bara aktuellt vid start, utan dokumentet följer med på hela resan.

Hur gör ni med era startmötesprotokoll? Mejla vår kvalitetsansvarig Mustasin.haque@bbh.se om ni har förslag på hur man kan förbättra det.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter