Aktuellt

Sannaskolan – tillgänglighet med bevarade kulturvärden

10 maj, 2021

Att tillgänglighetsanpassa kulturhistoriskt skyddade byggnader är en utmaning vi på BBH ofta tar oss an. Det handlar om att kombinera sakkunskap om tillgänglighet med vår hänsyn till historiskt arv genom att hitta kreativa, kloka och rimliga tekniska lösningar. Detta gillar vi! Som projekterande arkitekter, byggnadsingenjörer och certifierade sakkunniga enligt TIL 2 är det tillfredställande att vårt arbete drar nytta av alla våra kompetenser, i linje med våra ideal och drivkrafter.

Sannaskolan i Göteborg uppfördes 1939-41 enligt ritningar av arkitekten Åke Wahlberg med ett utpräglat funktionalistiskt uttryck. Anläggningen ska byggas om för att anpassa utrymmena till skolans nya inriktning samt ett ökat antal elever. Arkitekturbyrå Krook & Tjäder projekterar och vi deltar sedan tidigt skede i samarbete med sakkunnig avseende kulturvärden. Vi har stor respekt för en så tidstypisk och representativ funkisarkitektur samtidigt som vi är medvetna om att en samtida skola ska vara tillgänglig och användbar för alla. Självklart gäller principen för hela den byggda miljön men ännu viktigare är den för en skola, anser vi. Den fysiska skolmiljön är ju en aktiv del i elevernas vardag och lärande. Därför ska den, i väl genomtänkta utrymmen som lyckas möta allas behov utan hinder, tydligt visa att det inte finns nedsatta förmågor. Vi är övertygade om att detta bidrar till ett bättre framtida samhälle.

Andra tillgänglighetsanpassade historiska skolbyggnader finns i vår portfolio, exempelvis Frans Schartaus Handelsinstitut och Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm. Men vi har likaledes arbetat med anpassning för kulturhistoriska skyddade industriella miljöer som Gasverket i Hjorthagen, kyrkor som till exempel Sofia kyrka, museer som Vasa Museet eller det Östasiatiska samt äldreboende som Danvikshem i Nacka.

Bildtext:
I svartvitt Sannaskolan på 1940-talet. Bilder utan kända upphovsrättsliga restriktioner.
I färg vår inventering på plats.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter