Allmänt

Region Skåne – tre bussdepåer i Malmö och Lund

15 mars, 2021

Tillsammans med Afry som generalkonsult har BBH uppdrag av Regionfastigheter att utforma två nya depåer i Malmö och en om- och tillbyggd depå i Lund. Utgångspunkt för Malmö är behov av två fullutrustade depåer att upplåta till de trafikföretag som ska köra trafiken, en depå i stadens södra del Lockarp och en mer centralt placerad. Depåer ska sammantaget motsvara stadstrafikens behov och tillsammans med en tillbyggd depå i Lund även regiontrafiken för Skånes sydöstra del.

Depåbyggnaderna är del i regionens satsning på fossilfri kollektivtrafik bla. med nya bussar som drivs av laddbara elbatterier för såväl stadstrafik som regiontrafik. Depåerna ska även serva och ge plats åt dubbelledbussar som är stommen för Malmös stadstrafik, en av utmaningarna är förutsättning med enkelriktad körning och begränsad backmöjlighet för de extra långa fordonen. Även för verkstadsdelen tillkommer nya arbetsmoment med takarbetsplatser där BBH tillför erfarenhet från projektering av spårbundna depåer. Projekten befinner sig i skedet förstudie.

På BBH är vi stolta att få bidra med kompetens kring depåteknik och storskalig arkitektur och vara del i att skapa framtida tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik.

Huvudbild –  Utsnitt av karta för sydöstra Skåne med Malmö och Lund.

För att prenumerera på fler nyheter och på kalendern,
skriv in dina uppgifter nedan!

Eller följ oss på våra sociala medier!

Andra nyheter

Kika gärna in våra tidigare nyheter

Välkommen Irene!

Välkommen Irene!

Vi säger välkommen till Irene som började hos oss på BBH den 15:e Januari! Vi...

Välkommen Nejwan!

Välkommen Nejwan!

Vi säger välkommen till Nejwan som började hos oss på BBH den 4 december! Vi...

När allt ska fungera!

När allt ska fungera!

Vi har just nu nio pågående projekt, från lokaliserings studier till...